Brugergruppens virke

Brugergruppens bestyrelse holder møde 4 gange om året.
Til møderne inviteres repræsentanter fra A-Data, så bestyrelsen har mulighed for at påvirke WinPLC’s udvikling. Der er generalforsamling i efteråret. Her har medlemmerne mulighed for at komme med ønsker til programudvikling.
Samtidig er der undervisning af vores personale.

Links

o

o